Om Radio Bø

Radio Bø ble etablert som et andelslag av en håndfull ildsjeler, med ønske om en helt lokal radio for innbyggerne i Bø kommune. Den aller første sendingen gikk på lufta i 1986, søndag 9. mars klokken 17.

Siden da har Radio Bø vært kontinuerlig i drift, samtidig som svært mange andre lokalradioer har blitt avviklet. Fra 2002 og frem til nå har Radio Bø utvidet driften ved å overta lokalradiokonsesjon for områdene Sortland, Andøy og Lødingen. Med dagens sendenett når Radio Bø også lyttere i store deler av Hadsel, Øksnes og Hamarøy, samt noen deler av Lofoten.

I 2004 kjøpte Radio Bø SA 100% av aksjene i Radio 3 AS, Sortland, og overtok driften av dette selskapet. Radio 3 AS har etter dette være en integrert del av samlet drift for Radio Bø.

I 2013 ble Radio Bø omdannet til Samvirkeforetak (SA).

Radio Bø eier alt sendeutstyr som brukes i produksjon og distribusjon av radiosendingene, samt egne lokaler på Vinje i Bø. Hovedinntektene i driften er radiobingo og reklameinntekter.

Radio Bø har i dag to fast ansatte og noe ekstra innleid personell.

 

Veien videre

I forbindelse med Stortingets beslutning om overgang fra FM til DAB, har Radio Bø valgt å etablere eget DAB-nett. Radio Bø har også søkt og fått innvilget konsesjon for Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Utbyggingen av DAB er iverksatt. De første senderne er på lufta. Utbyggingen fortsetter i 2017 og i 2018, i alle konsesjonsområdene.

Under utbyggingsperioden for DAB vil vi tilpasse og utvide programinnholdet til å dekke også de nye områdene. Radio Bø ønsker å lage gode lokalradiosendinger som er av interesse for lyttere i alle de tre regionene.

Radio Bø vil fremdeles sende lokalradio på FM-nettet, så lenge myndighetene gir tillatelse til dette, og i alle områdene som har dekning i dag. Samtidig går alle sendinger over internett, her på Radiobo.no.

Radio Bø håper lytterne vil være fornøyd med å ha tre valgmuligheter for å høre på sendingene.