Har du eller noen i din familie andeler i Radio Bø?

Radio Bø BA ble etablert i 1986. Det ble tegnet 184 andeler fra privatpersoner, samt 212 andeler fra bedrifter.  Hver andel var pålydende kr 100. Radio Bø BA er etter lovpålegg endret til selskapsform Samvirkeforetak (SA). Andelene og andelskapitalen er videreført i den nye selskapsformen.

Etter tegning av andeler i 1986 har Radio Bø mottatt adresseendring ellet melding om salg/overføring av andeler fra bare noen få andelseiere. Dermed mangler vi mulighet for direkte kontakt med en vesentlig del av andelseierne.

Vi ber alle som kjenner til at de eier andeler i Radio Bø sende melding til epost: post@radiobo.no, med opplysning om navn på andelstegner, navn på nåværende andelseier, med postadresse, telefonnummer og epostadresse. Er du usikker på om du har, eller kan ha arvet andeler, kan du ringe Radio Bø på telefon 76 11 40 50, eller styreleder Arne Osnes på telefon 911 88 425, for å avklare dette. Eierskap til andelen må da verifiseres ved kopi av andelsbevis eller på annen betryggende måte.

Vi gjør oppmerksom på at andelsverdien fremdeles er kr 100, i henhold til vedtektsbestemmelse om at ingen skal kunne ta ut gevinst fra radiodriften.

Andeler i henhold til tegningsoversikt som ikke blir bekreftet med melding som beskrevet overfor, vil bli samlet i en egn gruppe av andelsoversikt, uten mulighet for kommunikasjon med den enkelte andelshaver. Mulige eiere av disse andelene vil dermed ikke kunne få direkte informasjon om kommende endringer for Radio Bø.  Kun bekreftede andelerseiere vil ha stemmerett på radioens årsmøter.

Styret i Radio Bø SA