Vil du bidra med frivillig lisens til Radio Bø?

Frivillig lisens er et godt bidrag til driften av Radio Bø. Men vi kan ikke som NRK bare sende ut giro, med streng betalingsfrist. Vi er avhengig av at lytterne bidrar fordi de liker sin lokalradio.

Vi vet fra lytterundersøkelser at vi har mange trofaste lyttere. Faktisk er vi den 3. største i andel lyttere i Norge i forhold til befolkning. Hele 24% av innbyggerne lytter daglig på Radio Bø, mens 41,5% lytter ukentlig.

Men radiodrift medfører store kostnader. Lønninger, vedlikehold og nye investeringer i utstyr, avgifter til musikkorganisasjoner og andre driftsutgifter krever at vi har inntekter for samlet drift. I tillegg bygger vi fortsatt ut vår sendenett over DAB.

Det er derfor viktig at våre lyttere bidrar. Små og store beløp i frivillig lisens mottas med stor takk, og er derved med på å sikre fortsatt drift av en populær lokalradio.

Radio Bø har vedtektsfestet at eier ikke skal kunne ta utbytte av radiodriften- Derfor går alle våre inntekter til drift og videre investeringer.

Slik kan du bidra:

  • Valgfri sum til kontonr 4570.13.55.737
  • Valgfri sum med Vipps til 04050

100 kroner i frivillig lisens utgjør 27 øre pr dag for å lytte på Radio Bø, hver dag i året, så lenge du vil.

Tusen takk for ditt bidrag!