Ansatte og styret

Forografi av Ted Ivat Paulsen

Ted Ivar Paulsen, daglig leder

Ted Ivar søkte på Kokk og Servitør på Melbu, en videreutdannelse som aldri ble påbegynt.

I stedet ble det praksisplass gjennom arbeidskontoret på Radio Bø etter endt folkeskole, før han til slutt ble fast ansatt. Vi må trygt kunne slå fast at Ted Ivar har gått gradene i Radio Bø. Han beskrives som selve klippen i lokalradioen, og det var ingen som protesterte høylytt da han fikk velfortjent heder og ære i form av kulturprisen i 2016, det året radioen hadde sitt 30 års jubileum.

Ted Ivar er involvert i absolutt alt i Radio Bø. Han er ikke bare radiostemmen. Han er journalisten, kontoristen, teknikeren, masteklatreren, ja han er virkelig poteten som trår til i alle radioens ledd. Nå er han også tungt involvert i DAB-utbyggingen.

Ida Marie Jensen, radiomedarbeider

Ida Marie har i alle år jobbet som hud og kroppsterapaut før hun en vakker dag fikk et tilbud hun ikke kunne takke nei til! Siden den dag har Ida stått bak spakene når dere hører på God  Formiddag på Radio Bø, sammen med Ted Ivar.

Ida kan vel også beskrives som poteten, som de fleste som jobber her. Hun også er journalisten, radiostemmen, den gode hjelper, kontoristen og en slags mini Ted på radioen! Ida har vært en del av teamet siden høsten 2021.

(Her kommer bilde av Astrid)

Astrid Vik Tande, radiomedarbeider

Astrid er Radio Bøs nyeste medarbeider og holder styr på en rekke kontorfunksjoner. Hun svarer telefoner, betaler regninger og administrerer radiobingoen, med utbetaling av bingopremier, utsending av bingoblokker, osv. Du har nok hørt Astrid i våres sendinger, for også hun er en spirende journalist. Astrid har vært en del av teamet siden høsten 2022. 

Fotografi av Arne

Arne Osnes, arbeidende styreleder

Arne har vært lokalradioens trofaste styreleder i 16 år. Han har også flere år bak seg som styremedlem og bidrar aktivt i radioens ve og vel. Arne bruker mye tid og har gjort en stor frivillig jobb for radioen opp gjennom årene og er fortsatt involvert i en rekke administrative oppgaver. Han overvåker økonomien, planlegger utvikling og er ansvarlig for den omfattende DAB-utbyggingen.

E-post: arne.osnes@vkbb.no

Styret i Radio Bø:

Leder: Arne Osnes
Nestleder: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 

Varamedlemmer:

1. 
2.