Ansatte og styret

Forografi av Ted Ivat Paulsen

Ted Ivar Paulsen, daglig leder

Ted Ivar søkte på Kokk og Servitør på Melbu, en videreutdannelse som aldri ble påbegynt.

I stedet ble det praksisplass gjennom arbeidskontoret på Radio Bø etter endt folkeskole, før han til slutt ble fast ansatt. Vi må trygt kunne slå fast at Ted Ivar har gått gradene i Radio Bø. Han beskrives som selve klippen i lokalradioen, og det var ingen som protesterte høylytt da han fikk velfortjent heder og ære i form av kulturprisen i 2016, det året radioen hadde sitt 30 års jubileum.

Ted Ivar er involvert i absolutt alt i Radio Bø. Han er ikke bare radiostemmen. Han er journalisten, kontoristen, teknikeren, masteklatreren, ja han er virkelig poteten som trår til i alle radioens ledd. Nå er han også tungt involvert i DAB-utbyggingen.

Fotorgrafi av Andrea

Andrea Stricksner, radiomedarbeider

Andrea er Radio Bøs medarbeider og holder styr på en rekke kontorfunksjoner. Hun svarer telefoner, betaler regninger og administrerer radiobingoen, med utbetaling av bingopremier, utsending av bingoblokker, mm.

Fotografi av Arne

Arne Osnes, arbeidende styreleder

Arne har vært lokalradioens trofaste styreleder i 16 år. Han har også flere år bak seg som styremedlem og bidrar aktivt i radioens ve og vel. Arne bruker mye tid og har gjort en stor frivillig jobb for radioen opp gjennom årene og er fortsatt involvert i en rekke administrative oppgaver. Han overvåker økonomien, planlegger utvikling og er ansvarlig for den omfattende DAB-utbyggingen.

E-post: arne.osnes@vkbb.no

Styret for 2019/2020:

Leder: Arne Osnes – 1 år
Nestleder: Wiveca N.Wilhelmsen-Holm – 2 år
Styremedlem: Preben Woll Bostad – 1 år
Styremedlem: Hanne Fredheim – 1 år
Styremedlem: Ole Johansen – 1 år

Varamedlemmer:

1. Lill T. Solsem – 1 år
2. Viktoria Jakobsen – 1 år